Skip Navigation

Diagnoza Nowotworu (F)

Pieniądze na walkę z nowotworem

Ta umowa to wsparcie finansowe w przypadku diagnozy nowotworu. Obejmuje 100 jednostek chorobowych, m.in. nowotwory złośliwe, rak przedinwazyjny, czy nowotwór skóry, z tytułu których możesz otrzymać wypłatę.

Asystent w Walce z Nowotworem

Pakiet kompleksowej pomocy dla chorego obejmujący m.in. konsultacje u lekarzy specjalistów, diagnostykę laboratoryjną, w tym markery oraz badania specjalistyczne jak biopsja, rezonans, tomografia, dofinansowanie chirurgii plastycznej oraz zakupu protez i peruk. To usługa assistance realizowana przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów wskazanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia i jest darmowa przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej.

Dokumenty